Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toán

1. Chính sách thanh toán

1.1 Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng hoặc khi nhận hàng tại nhà.

1.2 Thanh toán bằng chuyển khoản

Khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán sẽ được cung cấp sau khi đơn hàng được xác nhận.

1.3 Thanh toán bằng thẻ

An Vạn Phúc chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua đường truyền thông điện tử.