Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Định hướng phát triển của ngành gia công cơ khí đến năm 2025

Có thể nói, sau hơn 25 năm đổi mới thì ngành cơ khí Việt Nam đã có những cố gắng tích cực và không ngừng phát triển lớn mạnh, từng bước trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm phục vụ cho tất cả các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch cũng như phục vụ nhu cầu trong nước và bước đầu vươn ra thị trường nước ngoài.

Top 10 vật liệu gia công cơ khí phổ biến nhất

Gia công cơ khí là đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác. Theo sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp cơ khí, các vật liệu gia công cơ khí cũng ngày càng đa dạng hơn.

NHỮNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Công nghệ hàng không và vũ trụ đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, chính trị quốc tế, làm thay đổi diện mạo thế giới đương đại. Trong sự phát triển vĩ đại đó, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo đóng vai trò có tính nền tảng và có sự hiện diện hầu như trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, xu hướng phát triển KH&CN cơ khí chế tạo vẫn được chú trọng và chủ yếu tập trung phát triển một số lĩnh vực sau đây.