Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách đổi trả

3. Chính sách đổi trả sản phẩm

Công Ty TNHH Cơ Khí An Vạn Phúc cam kết đổi trả sản phẩm trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hoặc bị lỗi kỹ thuật. Khách hàng có thể yêu cầu đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Để được đổi trả sản phẩm, khách hàng cần đảm bảo rằng sản phẩm còn nguyên vẹn và chưa qua sử dụng.